Maškarní lampionová Opava

Vodník a rusalka

Rozloučení z létem? Jak jinak než na vodě 🙂 Na poslední prázdninový víkend jsme pro připravili netradičí akci. Kostýmový sjezd řeky Opavy, který bude v druhé části po západu slunce ozvláštněn sjezdem s rozžehnutýma lampiónama.

Termín: 2.9.2017
Start:
Háj ve Slezsku
Cíl: Děhylov (oproti loňským Třebovicím)

Program:
od 16:00 je příprava materiálu a občerstvení u jezu v Háji ve Slezsku
v 17:00 hromadné vyplutí od jezu a sjezd řekou plnou vodníků i jiných pohádkových bytostí.
v 18:30 připlutí k Jilešovickému jezu a v Areálu Kamanec
v 20:30 zažehnutí lampiónů a vyplutí kolem Hlučinského jezera v překrásné chatkové oblasti
v 21:30-22:00 ukončení sjezdu u Silničního mostu v Děhylově

Délka sjezdu: cca 3-4h
Doprava materiálu: Po vlastní ose (vlak, auto), nebo zajistí náš klub.
Doprava osob: Po vlastní ose (vlak, auto, auto si můžete např nechat u Děhylovského nádraží a do Háje se dopravit vlakem)
Potřebné vybavení:
kánoe, kajak, raft,pádlo,vesta, elektrický lapmión (kdo jede na plastové lodi může si  dovolit i klasický 🙂 )
Účastnický příspěvek:
50 Kč/dospělí, 20 Kč/děti *
*příspěvek slouží na organizaci, pokrytí nákladu na osvětlení jezů, kosení trávy na nástupních a výstupních místech atd…

Z organizačních a kapacitních důvodů nejsme schopni zajistit vyvezení řidičů večer po sjezdu!!

Pokud někdo nemá vlastní vybavení můžeme zajistit z naší Půjčovny

Maškaní Opava

Opava

Řeka Opava je pro školy, rodiny s dětmi, firemní akce, nebo jen tak s přáteli. Pramení v Hrubém Jeseníku, má sjízdnost toku okolo 112 Km. Poskytne hned několik variant pro různé krevní skupiny 🙂 Po celou trasu je velice dobrá vlaková i automobilová dostupnost.

 • Pro Rodiny a Školy:

Úsek Háj ve Slezsku –  Třebovice, délka sjezdu cca 4 h,pěkný meandrovitý klidný úsek, Obtížnost ZW

 • Pro Kamarády a přátele:

Opava Komárov – Třebovice , délka sjezdu  cca 8 h pěkný meandrovitý úsek, Obtížnost  ZW

 • Pro Dobrodruhy:

Vrbno pod Praědem – Krnov – Třebovice, délka sjezdu  cca 3 dny, vrchní úsek velice dynamický, místy obtížnosti WW I-II, od Krnova poté pěkný  meandrovitý úsek, Obtížnost  ZW .

Termíny sjíždění:

 • Vrbno – Opava: Na jaře nebo po deštích

 • Opava – Kravaře: Celoročně

 • Kravaře – Háj ve Slezsku: Celoročně

 • Háj ve Slezsku – Hlučín: Celoročně

 • Hlučín – Třebovice: Celoročně

Obtížnost Ubytování Doprava Cena
WW I Pod stany v kempu Materiál Vám dopravíme až k vodě Dle vybavení

 

Upřesnění:

Charakter řeky: Vrchní úsek velice dynamický, místy obtížnosti WW I-II, od krnova poté pěkný  meandrovitý úsek, Obtížnost  ZW .

Obtížnost: ZW – WW I
Vhodné pro: Voda je vhodná jak pro začátečníky tak ostřílené vlky

Ubytování: Ujezu pod Stany, Mlýn vodníka Slámy
Stravování: V mlýně možný oběd
Doprava: Materiál Vám dopravíme až k vodě na námi vytipované nástupní/výstupní místa

Fotogalerie:

{gallery}opava{/gallery}

V případě zájmu o rezervaci, použijte objednávkový formulář, pro bližší informace, nás bez váhání kontaktujte.

baraka

Popis

Samovylévací kánoe Baraka je ideální loď na turistiku i na  těžkou divokou vodu do WW IV. Mimořádně pevný trup má výborné jízdní vlastnosti, které posádka ocení zejména při plavbě v peřejích. Baraka nabízí bezkonkurenčně bohatou vnitřní výbavu a mimořádně velký vnitřní prostor. Loď uveze 2 pasažéry a 1 dítě.

 baraka

Ceník půjčovného*

Název Všední den Víkendový den 4 a více dnů Záloha
Nafukovací kánoe Baraka 330 Kč 350 Kč 300 Kč 1000 Kč

*Jednotlivé slevy se nesčítají, v případě dlouhodobých výpujček možnost individuální domluvy.
*Změny cen vyhrazeny.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

colorado

Popis

Nafukovací raft Colorado 450 je univerzální člun pro prázdninové putování po řece s rodinou nebo pro plavbu na divoké vodě do středního stupně obtížnosti. Šestimístný člun je designovaný pro sportovní způsob plavby. Otevřená záď zajišťuje odtok vody při plavbě v peřejích

colorado_450

Ceník půjčovného*

Název Všední den Víkendový den 4 a více dnů Záloha
Nafukovací raft Colorádo 450 600 Kč 800 Kč 500 Kč 2000 Kč


*Jednotlivé slevy se nesčítají, v případě dlouhodobých výpujček možnost individuální domluvy.

*Změny cen vyhrazeny.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

pádlo

Nezbytná výbava každého vodáka. V nabídce máme pádla různých délek, takže si bez problémů vyberete pádlo které padne přímo Vám.
Správnou délku pádla určíte tak,  že si změříte vzdálenost od země ke svému nosu 🙂

 padlo

Ceník půjčovného*

Název Všední den Víkendový den 3 a více dnů Záloha
Pádlo 30 Kč 30 Kč 25 Kč 100 Kč

*Jednotlivé slevy se nesčítají, v případě dlouhodobých výpujček možnost individuální domluvy.
*Změny cen vyhrazeny.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

vop

Všeobecné obchodní podmínky, neboli půjčovní řád

1. Souhlas s obchodními podmínkami
Tento půjčovní řád, neboli „Všeobecné obchodní podmínky“ je závazný pro pronajímatele (neboli vlastníka vodáckého vybavení) na straně jedné a nájemce (neboli zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení vodáckého materiálu vzniká, odesláním vyplněného formuláře objednávky z www stránek pronajímatele, nebo podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

 

2. Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník, neboli nájemce

 • byl straší 18-ti let
 • předložil platný doklad určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz nebo pas)
 • složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí dle ceníku cvak-voda/cenik

 

3. Cena za pronájem a platba
Cena za zapůjčení vodáckého vybavení je stanovena dohodou a je uvedena v potvrzení objednávky. Příslušná částka může být uhrazena v hotovosti, při převzetí vybavení, případně převodem na účet pronajímatele. Pokud je v potvrzení objednávky uvedena záloha platby, musí být uhrazena dle pokynu. Pokud nebude záloha uhrazena dle pokynu, stává se tím objednávka neplatná.

 

4. Zrušení objednávky, stornopodmínky
Nájemce může objednávku nebo její část zrušit buďto emailem,nebo  telefonicky nebo e-mailem. Potvrzení o zrušení objednávky obdrží nájemce e-mailem, případně zprávou telefonicky. Při zrušení objednávky ze strany nájemce, účtuje pronajímatel stornopoplatky ve výši uhrazené zálohy. Pronajímatel může objednávku zrušit v případě nesplavnosti vybraného úseku řeky o kterou má nájemce zájem (především z důvodu vysokého vodního stavu – vyhlášení prvního povodňového stupně, nebo nedostatečným množstvím vody v řece). Pronajímatel bude nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že se obě strany dohodnou na jiném úseku či řece, bude objednávka přesunuta na tento úsek, či řeku. V případě, že plavbu nelze realizovat nikde, nebo se obě strany nedohodnou na změně, bude objednávka po dohodě s nájemcem buď zrušena. V takovém případě bude záloha vrácena v plné výši.Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit objednávku. Tato skutečnost bude v co nejkratším termínu oznámena nájemci telefonicky na číslo uvedené v objednávce, či emailem. (tato situace se může například týkat případu, kdy předchozí nájemce poškodil objednaný materiál). V takovémto případě není pronajímatel povinen hradit škody způsobené nedodáním objednávky. V případě zrušení objednávky ze strany pronajímatele je záloha vrácena v plné výši.

 

5. Převzetí vodáckého vybavení
Předmět nájmu, vodácké sportovní vybavení, je při předání překontrolováno nájemcem i pronajímatelem. Vybavení je ve stavu umožňující bezproblémové užívání, s přihlédnutím k běžnému opotřebení odpovídajícímu stáří vybavení. Nájemce potvrzuje, že umí se zapůjčeným předmětem nájmu zacházet a byl seznámen s návodem jeho užívání a bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu tak, jak to požaduje § 617 obč. Zák. To se týká především plovacích vest, které jsou pouze plovací pomůckou, nikoliv záchranným prostředkem a dále pak nafukovacích plavidel, u kterých je nutno regulovat tlak vzduchu upouštěním, neboť by vlivem teploty a rozpínání vzduchu mohlo dojít k jejich poškození. Poškození může vzniknout i při styku s ostrými předměty. Nedoporučuje se brát do lodě cenné předměty, pronajímatel v žádném případě nezodpovídá za věci uložené v lodi, v barelech, lodních vacích apod.Nafukovací kánoe Baraka, Pálava, mohou být zapůjčeny se stehennímu popruhy. Pokud o ně zákazník z bezpečnostních důvodů nemá zájem, musí to oznámit pronajímateli při vytvoření objednávky v kolonce „Poznámka“a osobně při předání materiálu. Zákazník je povinen zkontrolovat požadovanou demontáž stehenních popruhů při předávce materiálu. Pokud tak nebude učiněno, nenese pronajímatel vinu za případné újmy na materiálu či zdraví, vzniklé použitím popruhů.

 

6. Vrácení vodáckého vybavení

Nájemce se zavazuje vrátit vybavení ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V den vrácení se zavazuje vrátit vybavení na dohodnutém místě a v dohodnutém čase, nejpozději však do 18:00 hod., jinak si pronajímatel účtuje poplatek za čekání ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu. Změnu místa nebo času vrácení musí nájemce pronajímateli nahlásit co nejdříve, minimálně s předstihem 3 hodin. Při nedodržení termínu vrácení je nájemce povinen platit nájemné až do dne vrácení vybavení podle ceníku pronajímatele. Nájemce stvrzuje podpisem smlouvy o zapůjčení, že s ním byl seznámen. Pokud zapůjčené vybavení bude vráceno znečištěné, bude po nájemci požadováno 100 Kč za každé znečištěné vybavení. Při předčasném ukončení nájmu ze strany nájemce, pronajímatel nevrací uhrazenou platbu, ani její část. V ostatních případech platí pro tuto smlouvu o nájmu věcí movitých plně ustanovení § 721 – 723 obč. Zák. a další ustanovení obecně platných předpisů České republiky. V případě sporu, který by vznikl z této smlouvy, se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen podle právního řádu České republiky a před orgány ČR.

 

7. Ztráta nebo poškození vodáckého vybavení
Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti krádeži či poškození. Též zodpovídá za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčenému vybavení umožnil přístup, ať již vědomě nebo z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčeného vybavení nahlásí toto bezodkladně policii ČR a pronajímateli. Při ztrátě a krádeži, případně při poškození, které již nelze opravit nebo by cena opravy převýšila hodnotu nového vybavení, uhradí nájemce náhradu škody a to ve výši:

Kanoe Plastová 14 000 Kč
Kanoe Baraka 25 000 Kč
Kanoe Pálava 17 000 Kč
Kajak Plastový 20 000 Kč
Raft Colorado 450 25 000 Kč
Raft Pulsar 380 37 000 Kč
Pádlo 700 Kč
Vesta vodácká 800 Kč
Vodácký vak 500 Kč
Pumpa 500 Kč
Sedátko do lodě Pálava či Baraka  600 Kč
Neopren Long John 2200 Kč
Neoprenové ponožky 400 Kč
Neoprenové boty 1000 Kč
Vodácká bunda 1000 Kč
Vodácká přilba 1000 Kč

K ceně škody bude dále naúčtována částka, která vznikne při dopravě poškozeného vybavení do servisu, či za poštovné týkající se dopravy náhradního materiálu za materiál poškozený.
Příklad cen za způsobené škody. Konečná cena škody se může oproti příkladu lišit.

Lepení lepení díry (do 5 x 5 cm) nafukovací kánoe či raftu  500 Kč
Lepení lepení díry (do 10 x 10 cm) nafukovací kánoe či raftu
1000 Kč
Lepení lepení díry (nad 10 x 10 cm) nafukovací kánoe či raftu 2000 Kč
Lepení švu neakceptujeme, mění se poškozená část lodě
výměna válce Pálava cca 5000 Kč
výměna válce Baraka cca 6500 Kč
výměna dna Pálava cca 7500 Kč
výměna válce Baraka cca 6500 Kč
výměna dna Baraka cca 10000 Kč
výměna válce nafukovací raft cca 10000 Kč
výměna dna nafukovací raft cca 14000 Kč
Lepení díry v neoprenu (do 10 x 10 cm) 200 Kč
Lepení díry v neoprenu (nad 10 x 10 cm) nebude se opravovat

O výši škody vždy rozhoduje pronajímatel, její vyčíslení proběhne nejpozději do 31 dní ode dne, do kterého měl nájemce vybavení zapůjčeno. Náhrada škody bude uhrazena stržením z vratné kauce, která je složena při při zapůjčení vybavení. Pronajímatel může kauci zadržet v celé výši. Pokud je škoda nižší než zadržená kauce, bude rozdíl navrácen nájemci. Pokud je způsobená škoda vyšší než je výše vratné kauce,  uhradí nájemce rozdíl neprodleně, při vrácení vybavení, případně dodatečně, nejpozději však do 14 dní ode dne vyčíslení škody.

 

8. Souhlas s uchováváním osobních údajů
Nájemce souhlasí s uchováváním osobních údajů v databázi pronajímatele. Pronajímatel neposkytne osobní údaje třetím stranám.

predavka

 

 N – nástup  V – výstup  N/V – nástup i výstup
 Osobní předání  Řeka Moravice  Řeka Opava  Řeka Odra/Ostravice
 • Loděnice Ostrava
 • Loděnice Ústí nad Labem
 • Kružberk (N)
 • Podhradí (N/V)
 • Branka u Opavy (V)
 • Kravaře (N)
 • Háj ve Slezsku (N/V)
 • Jilešovice (N/V)
 • Děhylov (N/V)
 • Třebovice (V)
 • Slezskoostravský hrad (N)
 • Loděnice Ostrava (N)
 • Starý Bohumín (N/V)
 • Zablkov (V)

 

 Loděnice Ostrava – Hornické muzeum
 • Loděnice se nachází v areálu Hornického muzea, vedle restaurace bistro-open v Ostravě-Petřkovicích
 • Čas předání pouze po předchozí telefonické domluvě
 Loděnice Útí nad Labem
 • Prozatím v jednání, místo a čas předání po telefonické domluvě
 • Čas předání pouze po předchozí telefonické domluvě
 Kružberk
 • Nástupní místo se nachází na parkovišti u restaurace Davidův mlýn, zde můžete zanechat Váš automobil
 • Čas předání 9:00 – 10:00 (duben, květen, září)
 Vítkov – Podhradí
 • Nástupní i výstupní místo se nachází pod hrázkou,zde se nachází malé parkoviště, upozorňuji že parkování zde je problematické. Auto doporučujeme nechávat na míst výstupu a na start se dopravit Autobusem
 • Čas předání či navrácení 12:30 – 13:00 (duben, květen, září)
 • Čas předání 9:00 – 10:00 (červen, červenec, srpen)
 Branka u Opavy
 • Místo navrácení je cca 200 m před Braneckým jezem, poblíž pěší lávky. U jezu se dá parkovat automobil.
 • Čas navrácení je podle nejpozději do 18:00, poté je zákazník povinen  dopravit materiál na Ostravskou loděnici dle pokynů půjčovny na vlastní náklady
 Kravaře
 • Parkoviště Tyršova ul., Kravaře
 • Čas předání pouze po předchozí telefonické domluvě
 Háj ve Slezsku
 • Jez u Háje ve Slezsku
 • Čas předání pouze po předchozí telefonické domluvě
 Jilešovice
 • Místo se nachází u mostu přes řeku, parkovat se dá poblíž místní restaurace Kamenec
 • Čas předání pouze po předchozí telefonické domluvě
 Děhylov
 • Výstupní místo se nachází pod silničním mostem přes řeku
 • Čas předání pouze po předchozí telefonické domluvě
Ostrava-Třebovice
 • Výstupní místo se nachází za pod pěší lávkou přes řeku, automobil se dá nechat přes řeku naproti, nebo u restaurace Třebovický mlýn
 • Čas předání pouze po předchozí telefonické domluvě
 Slezskoostravský hrad
 • Místo předání se nachází poblíž pěší lávky přes řeku
 • Čas předání pouze po předchozí telefonické domluvě
 Zablkov
 • Výstupní místo se nachází pod silničním mostem přes řeku
 • Čas předání pouze po předchozí telefonické domluvě

 

Dunajec

Dunajec je široká peřejnatá řeka, kterou nezastavují téměř žádné jezy a podle toho vypadá i rychlost jejího proudu. Je to jedna z řek, která bude bavit vodáky na plastových otevřenkách i na nafukovačkách. V Pieninském národním parku se zařezává do hlubokého kaňonu a tvoří přírodní hranici mezi Polskem a Slovenskem

Rezervace místa:

rezervujte prosím telefonicky

Termín:

 • 7.9 (odpoledne po práci) – 9.9.2018
 • individuální termíny od 10 osob

 

Obtížnost Ubytování Doprava Cena
WW I Pod stany v kempu Vlastní nebo spolujízda v minibuse od 1600 Kč (s vlastní dopravou)

 

Upřesnění:

Řeky: Dvoudenní sjezd Dunajce v národním parku Pieniny
Charakter řeky: Řeka je lehká, s malými vlnkami i většími vlnami, bez jezů, vhodná pro začátečníky (Obtížnost WW I). V Pieninském národním parku je řeka zařezána do hlubokého údolí. Na řece plují Slovenské i Polské pltě
Obtížnost: WW I (pomalu – středně rychle tekoucí voda s malými peřejemi)
Vhodné pro: Voda je vhodná pro začátečníky i mírně pokročilé posádky

Ubytování: Ve stanech v kempu, obě noci se zůstává na jednom místě a každý den se vyráží z kempu na vodu a večer se opět do kempu vracíme
Stravování: V kempu je kiosek, poblíž se nachází obchod, nicméně doporučujeme vlastní jídlo sebou.
Doprava: Po vlastní ose, místo setkání je v kempu, nebo spolujízda mikrobusem z Ostravy (+ 900 Kč), z kempu se každý den popojíždí k vodě cca 10 km

Fotogalerie:

{v přípravě}

Program:

 • 1. den Odjezd v odpoledních z Ostravy a noční příjezd do Polska, ubytování v kempu v obci Kroscienko a večerní seznámení.
 • 2. den Sjezd vybraného úseku řeky Dunajec. Sjezd bude probíhat v nejkrásnější úseku řeky protékající národním parkem Pieniny. Začátek splutí bude v Stromowce Wyzne a ukončen v obci Kroscienko o celkové délce 24,5 km. Lodě budou proplouvat nádherným a romantickým kaňonem obklopeny nádhernými přírodními scenériemi. Pro začátečníky bude připraven vyukový program.
 • 3. den Sjezd vybraného úseku řeky Dunajec a návrat do Ostravy ve večerních hodinách.

Cena: 1600 Kč

Co je v ceně obsaženo:

Co není v ceně obsaženo:

 • zapůjčení vodáckého vybavení (loď Pálava, pádlo, vesta, přilba)  • snídaně, večeře a svačiny
 • ubytování v kempu  • neopren
 • průvodce  • pojištění
 • spolujízda mikrobusem (+900 Kč)

Potřebné vybavení:

 • stan, spacák, karimatka, opalovací krém, sluneční brýle s UV filtrem, dostatek suchého teplého oblečení
 • lékárnička se základní výbavou jako jsou náplasti a desinfekce

Výlet je pořádán vodáckým klubem Cvak v kooperaci s cestovní kanceláří CK PLEVA ŠEDÝ, s.r.o., zapůjčení materiálu je z Vodácké půjčovny Cvak

V případě zájmu o rezervaci, či bližší informace, nás bez váhání kontaktujte.

Moravice

Řeka Moravice je jednou z nejkrásnějších řek na Moravě, pramení v Hrubém Jeseníku a má sjízdnost toku okolo 100 Km. Nejkrásnější úsek pro sjíždění je pod přehradou Kružberk do Hradce nad Moravicí. Tento úsek je sjízdný bohužel pouze při vypouštění přehrady Kružberk (viz termíny sjezdu). Horní úsek je sjízdný pouze na jaře nebo po deštích.

Rezervace materiálu

rezervace

 

Termíny vypouštění přehrady:

 • 7-8.4.
 • 26-27.5.
 • 9-10.6.
 • 28-29.7.
 • 18-19.8.
 • 22-23.9.
Obtížnost Ubytování Doprava Cena
WW I Pod stany v kempu Materiál Vám dopravíme až k vodě Dle vybavení

 

Upřesnění:

Charakter řeky: Pod Kružberskou přehradou meandruje řeka v nádherném údolí. Pod Vítkovem řeka začíná protékat loukami .

Obtížnost: WW I
Vhodné pro: Voda je vhodná jak pro začátečníky tak ostřílené vlky

Ubytování: Doporučujeme Davidův Mlýn nebo Autokemp Kajlovec
Stravování: V kempu je možno zakoupit snídaně i večeře. Po cestě se dá v hospůdkách zakoupit pivko a klobása
Doprava: Materiál Vám dopravíme až k vodě a to bud k areálu Davidův mlýn nebo Vítkov podhradí

V případě zájmu o rezervaci můžete zde rezervovat Vodácký materiál, či bližší informace, nás bez váhání kontaktujte.